Pro média

Chcete nám pomoci?

Napsat o nás, pozvat nás na přednášku či rozhovor?

Těšíme se na Vaši zprávu!

Kontakt: cap@porodnitrauma.cz