Levator ani

levator ani

Nejsi ženou vobnošenou… ani ne, ani ne, ani ne, nejsi ženou vobnošenou… ani ne, ani ne, ani ne…

Těžko říct, kterou ženu měl Richard Krajčo při skládání oblíbené písně Ženy kapely Kryštof na mysli, ale žena po porodu to nebyla. Po porodu totiž obnošené jsme, respektive obnošen je náš levator ani.

Levator ani… no co to zase je? Něco do auta? Něco jako karburátor? Na to, že naprostá většina žen nemá o levatoru ani žádné potuchy, by myslím vsadila celý svůj mega botník i Carrie Bradshaw.

A to je špatně. Levator ani je totiž pro nás zcela klíčový, tedy pro naše pánevní dno a jeho statiku. Svaly levatoru ani (zejména puborectalis) tvoří levator hiatus a mají zásádní význam při podpoře pánevních orgánů a udžování močové a fekální kontinence. Poranění tohoto svalu, zejména avulze, tj. odtržení svalu od kosti je spojeno s vaginálním porodem. Je známo, že až 36 % rodiček má buď jednostranný nebo dokonce oboustaranný defekt levatoru ani. Levatorský hiatus představuje největší svalovou oblast v lidském těle podporující držení pánevních orgánů na svém místo. To znamená, že pokud se svaly odtrhly od kostí, mezera je širší a vnitřní orgány mají příležitost k relaxaci nebo prolapsu při zvýšení intra -abdominálního tlaku, jako je kašel, zvedání, ohýbání, dřepání atd. Analogií pro snazší pochopení je, že pokud by byla proříznuta polovina deltoidního svalu (rameno), bylo by docela těžké zvednout ruku, pokud by ten sval nebyl připojen přes kloub.

Když ženy zjistí, že je jejich levator ani odtržen od kosti, jsou často zcela šokované, protože před tímto stavem vás nikdo před porodem opravdu varovat nebude, navzdory tomu, že porodníci tento problém a jeho vysokou četnost dobře znají. Zároveň však ženy pochopí, proč u nich cvičení na posílení pánevního dna nefunguje, i když mu věnují každou volnou chvíli.

Sval nemusí být od kosti zcela odtržen, může být ,,pouze´´ natržen, ale i to samo o sobě narušuje statiku pánevního dna, které je klíčové nejen pro držení orgánů uvnitř těla, ale i pro celkový postoj člověka, neboť právě pánevní dno nese celou tíhu těla nad ním.

Po porodu se stav spojený s avulzí levatoru projeví jen u části žen u dalších však zůstává několik let stav klinicky němý a pánevní dno jakžtakž udržuje v kondici přítomný estrogen. Ten však na již několik let před menopauzou začne ubývat a již tedy nedokáže dále pánevní dno udržet a odtržení levatoru ani od kosti se projeví prolapsem.