Co k porodům říci ještě? Na čase je zakázati kleště!